Disclaimer

Bij het samenstellen van de webapplicatie is Kwintes zorgvuldig te werk gegaan. Kwintes streeft naar het geven van correct en actuele informatie. Aan deze webstie kunnen geen rechten ontleend worden. Kwintes behoudt zich het auteursrecht op deze app voor. Ongeautoriseerd gebruik of oneigenlijk gebruik van de inhoud of delen daarvan maken inbreuk op de intellectuele rechten. Uitsluitend met de nadrukkelijke bronvermelding van Kwintes of jewoonzelf.nl is het toegestaan de informatie van deze app op enige wijze over te nemen of te verspreiden.

Als u vragen heeft over de inhoud van de app, neem dan contact met ons op via jewoontzelf@kwintes.nl. Kwintes aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebruik van deze app. Jewoontzelf.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de apps of websites waarnaar wordt verwezen of andere websites die verwijzen naar deze app.