Hulp in de buurt

Als je zelfstandig gaat wonen of al zelfstandig woont, heb je soms behoefte aan informatie over voorzieningen in de buurt voor ontmoeting en activiteiten.
Meer algemeen heb je soms ook vragen over werk en uitkering of schulden en inkomensondersteuning. Het is dan handig als je weet waar je in jouw gemeente hiervoor terecht kunt.

Per gemeente vind je websitelinks en contactgegevens voor de volgende onderwerpen:

  • Ontmoeting in de buurt
  • Dagactiviteiten
  • Werk en uitkering
  • Schuld en inkomensondersteuning

De lijst met regio’s en gemeenten zal in de toekomst verder worden uitgebreid.