Nijkerk

 • Ontmoeting in de buurt
  Sigma is de welzijnsorganisatie in de gemeente Nijkerk. Sigma helpt bij vragen en activiteiten op het gebod van welzijn, zorg en wonen.
  Met haar verschillende diensten en activiteiten ondersteunt Sigma de inwoners van Nijkerk om zo actief mogelijk mee te kunnen doen aan de samenleving.
  * Website Sigma:  www.sigma-nijkerk.nl/ontmoeting
  * E-mail: info@sigma-nijkerk.nl
  * Tel. 033 24 74 830
 • Dagactiviteiten
  Ben je op zoek naar een zinvolle invulling van de dag? Bijvoorbeeld met aangepast werk, activiteiten of dagopvang.
  Je kunt terecht bij het gebiedsteam. Samen met jou zoekt het gebiedsteam naar een oplossing.
  * Website Gebiedsteams Nijkerk: www.nijkerk.eu/gebiedsteams
  * E-mail: aanmeldingen@gtnijkerk.nl
  * Tel. 14 033
 • Werk en uitkering
 • Schuld en inkomensondersteuning
  Wil je een uitkering aanvragen, heb je hulp nodig bij het vinden van werk, heb je te kampen met problematische schulden of wil je inkomensondersteuning?
  Via de gemeente Nijkerk kun je ondersteuning krijgen.
  * Website gemeente Nijkerk: www.nijkerk.eu/inkomensondersteuning
  * E-mail: gemeente@nijkerk.eu
  * Tel. 14 033