Checklijst huurderscriteria

De huurderscriteria geven aan waar je je aan moet houden bij het huren van een woning. Hiervoor heb je huurdersvaardigheden nodig. Met deze checklijst kun je kijken welke huurdersvaardigheden je nog verder kunt ontwikkelen. Je hoeft dit niet alleen te doen. Kwintes kan je helpen om deze vaardigheden te ontwikkelen.

Deze checklijst is ook een handreiking voor het evalueren van de huurdersvaardigheden.

Financiele huurderscriteria

Sociale huurderscriteria

Technische huurderscriteria

Overige huurderscriteria