Huur

Als je huurt, moet je elke maand huur betalen. In de huurovereenkomst staat dat je vooraf moet betalen. Dit betekent dat de huur van juni vóór 1 juni binnen moet zijn bij de verhuurder. Het is heel belangrijk dat je de huur en de servicekosten op tijd betaalt. Bij het niet betalen van de huur loop je kans dat je uit je woning wordt gezet.

Je kunt jaarlijks een huurverhoging krijgen. Verhuurders mogen jaarlijks (meestal doen ze dat per 1 juli) de huurprijs verhogen. Dat wordt een indexering genoemd. De regels hiervoor zijn in Nederland door de overheid vastgesteld. Daar wordt je door je verhuurder over geïnformeerd.

Bij huur worden verschillende termen gebruikt. We leggen de belangrijkste hieronder uit.

Kale huur: dit is het bedrag wat je aan huur voor de woonruimte betaalt zonder de servicekosten.

Servicekosten: dit zijn andere kosten die naast de huur berekend worden zoals schoonmaak, gemeentelijke belastingen, energieverbruik, tuinonderhoud, elektra algemene ruimten. Deze voorschotbedragen servicekosten kunnen jaarlijks worden bijgesteld aan de hand van de daadwerkelijke kosten. Daarnaast krijg je jaarlijks meestal een afrekening van de servicekosten. In de huurovereenkomst staat precies genoemd voor welke servicekosten je betaalt. De servicekosten betaal je maandelijks, samen met de huur, aan de verhuurder.

Borg: Als je een woonruimte gaat huren, moet je laten zien dat je de deze kunt betalen. Daarnaast kan er iets kapot gaan in de woning. Je betaalt daarom meestal eenmalig bij aanvang van de huur borg aan je verhuurder. Borg betekent dat jij iets afgeeft aan iemand anders, die dat weer teruggeeft wanneer de overeenkomst eindigt. Bij woningen gaat dit meestal om een geldbedrag (een maand huur). Je krijgt dit bedrag weer terug als je verhuist en de woning netjes achter hebt gelaten.
Als je borg in termijnen kan betalen, moet je het meenemen in je budgetplaatje.

Rekenhuur: dit is de huur met daarbij opgeteld de subsidiabele servicekosten (zoals kosten voor schoonmaak en elektra van algemene ruimten en voor de huismeester). De rekenhuur wordt gebruikt bij het aanvragen van huurtoeslag.

Bruto huur: de totale huur en de servicekosten die onder de huurovereenkomst vallen.