Huurdersvaardigheden

De verhuurder verwacht dat je je houdt aan de huurderscriteria. Deze zijn opgenomen in de huurovereenkomst. De kern van de criteria is dat je op tijd je huur betaalt (financieel), je woning goed onderhoudt (technisch) en een goede buur bent (sociaal) voor de mensen om je heen.
Dat noemen we huurdersvaardigheden.

Meer weten? Kijk dan bij:

Financiële huurderscriteria
Sociale huurderscriteria
Technische huurderscriteria

 

Tips!

  • Kijk in de checklijst huurderscriteria aan welke vaardigheden je moet werken.

  • Kwintes ontwikkelt een training Zelfstandig Huren. Deze gaat begin 2021 van start. Heb je belangstelling of wil je weten of en hoe je hiervoor in aanmerking komt? Informeer bij je begeleider of mail naar jewoontzelf@kwintes.nl.