Sociale huurderscriteria

Een goed contact met de buren is belangrijk. Het is gezelliger en daarnaast kun je elkaar makkelijker aanspreken als er iets is. Door rekening met elkaar te houden, voorkom je dat je je aan elkaar stoort. Niemand wil overlast hebben van buren of haar bezoekers. Dus zorg dat je een goede buur bent voor anderen. Op deze website vind je bij “Prettig (blijven) wonen” meer hierover. Je kunt ook een test doen om uit te vinden of je een prettige buur voor anderen bent.

Sociale huurderscriteria:

  1. Ik gedraag me als een goede bewoner/huurder en veroorzaak geen hinder of overlast.
  2. Ik houd me aan de gemaakte afspraken en huisregels.
  3. Ik zorg ervoor dat mijn bezoek geen hinder of overlast veroorzaakt voor omwonenden.
  4. Bij overlast spreek ik de veroorzaker aan en geef gelegenheid om de overlast te stoppen.
  5. Ik laat geen mensen zonder toestemming van de verhuurder in mijn woonruimte wonen.