Technische huurderscriteria

De verhuurder verwacht van je dat je goed en netjes met de woning omgaat.  Als je gaat verhuizen, moet de woning heel, leeg, schoon en in goede staat zijn. Dit betekent dat je moet zorgen dat de woning goed onderhouden blijft. Sommige dingen moet jij als huurder zelf doen en andere dingen doet de verhuurder. Het is belangrijk om op tijd melding te doen als er bijvoorbeeld een lekkage is. Als de verhuurder komt om het probleem te verhelpen, kan dit alleen als je ook toegang geeft tot je woonruimte. Op deze website onder “Technisch” kun je meer hierover vinden. Uit veiligheidsoogpunt voor jou en andere bewoners is het belangrijk dat de woning niet te vol gebouwd is en je je aan de veiligheidsvoorschriften houdt.

Technische huurderscriteria:

  1. Ik signaleer gebreken in de woning en meld deze op tijd bij de verhuurder van wie je huurt.
  2. Ik houd mijn woning heel. Ik veroorzaak geen schade en anders ben ik ook verantwoordelijkheid voor de consequenties.
  3. Ik houd de woning en mijn leefomgeving schoon.
  4. Ik houd me aan de veiligheidsvoorschriften.
  5. Ik verstrek (op afspraak) toegang aan medewerkers van of namens de verhuurder om onderhoud uit te voeren of een periodieke check uit te voeren.
  6. Het huurdersonderhoud (van het onderhouds ABC) voer ik zelf uit of ik laat iemand anders dit doen.