Veelgestelde vragen

Heb je een vraag en huur je bij Kwintes? Dan kun je hier kijken of dit een vraag is, die we al beantwoord hebben.

Hoe kan ik de afdeling verhuuradministratie bereiken?

Je kunt mailen naar verhuuradministratie@kwintes.nl of bellen naar 030-6956173.

Hoe vraag ik huurtoeslag aan?

Als je een toeslag wilt krijgen, moet je deze zelf aanvragen bij Belastingdienst/Toeslagen (www.toeslagen.nl).  Zie huurtoeslag voor meer informatie. Je bent zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van de huurtoeslag. Lukt dit niet? Vraag dan hulp van een begeleider.

Hoeveel borg moet ik betalen?

Iedere huurder bij Kwintes betaalt € 350, – borg voor de eerste huurdatum. Kun je dit niet in een keer betalen dan is een minimale inleg van € 25, – per maand in overleg met de woonconsulent ook mogelijk.

Kan ik ergens op de website het woningaanbod van Kwintes terug vinden?

Het woningaanbod is bij de intake per regio bekend.

Kan ik op een wachtlijst geplaatst worden om in aanmerking te komen voor begeleid wonen van Kwintes?

Ja, dit kan. Voor vragen hierover kun je terecht  bij de intake van de betreffende regio.

Kan mijn huurovereenkomst eerder eindigen dan volgens de opzegtermijn?

Nee, je bent gehouden houden aan de opzegtermijn van 1 maand, zoals vermeld is in de huurovereenkomst. In uitzonderlijke situatie is het mogelijk vroegtijdig de huur te beëindigen: Dit kan alleen als er een nieuwe huurder is gevonden voor jouw woonruimte, die daadwerkelijk de huurovereenkomst heeft ondertekend. De datum dat de nieuwe bewoner gaat wonen is dan de einddatum huur.

Kom ik in aanmerking voor huurtoeslag?

Wil je weten of je recht hebt op huurtoeslag? Ga dan naar www.huurtoeslagen.nl voor een proefberekening. Wanneer je begeleid woont in een onzelfstandige wooneenheid bij Kwintes, dan is de kans groot (99%) dat je hiervoor huurtoeslag kunt aanvragen. Kijk voor het aanvragen van huurtoeslag op een onzelfstandige wooneenheid( vaak een kamer) naar het informatie document.

Wanneer je recht hebt op huurtoeslag, dan is het van belang dat je  op de 1e van de maand ingeschreven staat op je nieuwe adres in de gemeentelijke basisadministratie. De belastingdienst kent huurtoeslag toe per de 1e van de maand. Wanneer je huurt vanaf de 15e van de maand, dan heb je recht op huurtoeslag vanaf de 1e van de daaropvolgende maand.

Wanneer kan ik mijn eindafrekening en of teruggave borg verwachten?

Na het ondertekenen van de brief ”Bevestiging Huuropzegging” kan de borg geretourneerd worden. Er wordt een eindafrekening gemaakt waarbij de borg wordt verrekend met eventuele openstaande huur of opleverkosten. Het resterende bedrag kun je met 30 dagen op het door u opgegeven rekeningnummer verwachten. Mocht je bij moeten betalen dan staat dit aangegeven op de eindafrekening.

Wanneer kom ik aanmerking voor een begeleid wonen bij Kwintes?

Kwintes is een zorgorganisatie en biedt huisvesting aan mensen met een begeleidingsvraag. De begeleiding kan vanuit een indicatie of subsidie vergoedt worden via de gemeente, vraag hierna bij de intake. Bij aanvang wonen, ga je een begeleidingsovereenkomst aan waarbij de ingangsdatum gelijk is aan de huurovereenkomst.

Wat als ik de huur niet kan betalen? Hoe kan ik een betalingsregeling aanvragen?

Kun je niet voor de eerste van de maand volledig jouw huur betalen, neem dan  contact op met de woonconsulent via verhuuradministratie@kwintes.nl. In overleg kan er gekeken worden naar jouw persoonlijke situatie om een passende oplossing te vinden. Je bent er zelf verantwoordelijk om dit verzoek in te dienen.

Welk onderhoud moet ik als huurder zelf uitvoeren?

In het Onderhouds-ABC  is zichtbaar welke zaken de huurder zelf moet uitvoeren en welke zaken voor de verhuurder zijn.

Welke benodigde documenten moet ik aanleveren voor de start van huren bij Kwintes ?

In de checklist woningaanbieding kun je de gegevens vinden die minimaal aangeleverd moeten bij het intake gesprek met de intake. Deze documenten worden door de woonconsulent beoordeeld of u in aanmerking komt voor de plek begeleid wonen. De woonconsulent zal hierna contact met je en eventueel  jouw begeleider opnemen voor het ondertekenen van het contract en de oplevering.

Ik wil wat veranderen in de woning, mag dat?

Voor de inrichting ben je zelf verantwoordelijk. Als je wat wilt veranderen aan het gehuurde heb je toestemming nodig. Je kunt hiervoor het ZAV-formulier (Zelf Aanbrengen Veranderingen) gebruiken.

Wanneer krijg ik de sleutel van mijn woning?

De sleutel krijg je:
– als je huurcontract ondertekend is;
– de eerste huurfactuur (huur en borg) betaald is;
– en de woning met u is doorgelopen.

Wat is een omklapwoning?

Bij een omklapwoning huurt Kwintes de woonruimte van een woningcorporatie en verhuurt deze. Gaat het zelfstandig wonen goed, dan wordt het huurcontract omgezet op je eigen naam en huur je bij de woningcorporatie. Heb je toch weer begeleiding nodig? Dan wordt naar een maatwerkoplossing gekeken. Soms neemt Kwintes de huur dan weer tijdelijk over. Dit gaat altijd in overleg met de bewoner, de huidige verhuurder, gemeente en Kwintes. Kwintes wil dat je zo min mogelijk hoeft te verhuizen.

Wat is passend toewijzen en waarom?

Per 1 januari 2016 moeten corporaties passend toewijzen. Dit betekent dat wij inkomens moeten toetsen, voordat verhuurd wordt. Het is belangrijk dat uw inkomen past bij de huurprijs. Zie checklijst woningaanbieding voor welke gegevens u bij een woningaanbieding moet verstrekken.

Welke documenten moet ik inleveren als ik ga huren?

Wil je in aanmerking komen voor een huurwoning en een woning accepteren? Dan kun je meer informatie vinden hierover bij accepteren woning.

Zie ook checklijst woningaanbieding voor alle documenten die je moet kunnen verstrekken.