Overzicht met technische problemen

Wat doe je als je een technisch probleem hebt? De meest voorkomende technische problemen en hoe je ermee om moet gaan hebben we hier beschreven. Kijk ook even in het Onderhouds-ABC, wie dit probleem moet oplossen.

Mijn verwarming doet het niet meer, wat moet ik doen?

Bij een storing controleer de volgende zaken:

  • Zit de stekker in het stopcontact
  • Staat de ketel aan, geeft de ketel een melding?
  • Zijn de stoppen niet doorgeslagen
  • Staat de gaskraan open
  • Brandt de waakvlam (indien aanwezig)
  • Zit er voldoende water in de installatie
  • Zijn de radiatorkranen geopend
  • Staat de kamerthermostaat hoog genoeg

Bij de CV zit ook een gebruiksaanwijzing. Hierin staat meer informatie over de werking en het gebruik van de CV-installatie.

Mijn mechanisch ventilatiesysteem lijkt niet goed te werken, wat nu?

Een mechanisch ventilatiesysteem mag nooit uitgezet worden. Dus kijk of hij nog aanstaat. Verder moet je jaarlijks de filters vervangen, die in het systeem zitten.

Ik heb geen stroom meer in een gedeelte van het huis, wat nu?

Waarschijnlijk is er een stop doorgeslagen in de meterkast. Dan is er meestal sprake van kortsluiting bij een huishoudelijk apparaat. Het kan ook dat er bijvoorbeeld water in het buitenlicht is gekomen.

Doe het apparaat wat je verdenkt van het maken van kortsluiting uit en haal de stekker uit het stopcontract. Kijk in de meterkast welke zekering anders is. Zet de zekering weer terug en kijk of het probleem verholpen is. Lukt het nog niet, probeer dan een andere schakelaar of apparaat wat aan was, toen de stoppen door slagen. Kijk of je op deze manier de oorzaak kunt ontdekken.

Hoe kan ik de aardlekschakelaar testen?

Veel woningen zijn voorzien van een aardlekschakelaar. Deze bevindt zich in de meterkast.

Als er een storing optreedt in bijvoorbeeld een huishoudelijk apparaat, dan schakelt deze schakelaar, automatisch de stroomvoorziening uit. Op de aardlekschakelaar zit een knop met een ‘T’ (van Test). Meteen nadat u die knop hebt ingedrukt, moet de stroom zijn uitgeschakeld. Gebeurt dit niet, dan moet u direct uw persoonlijk begeleider waarschuwen. Aangeraden wordt om dit 1 keer per kwartaal te testen.