Checklijst
vertrek uit woning

Hoe lever je een woning in? Uitgangspunt is de staat waarin je de woning in het begin hebt ontvangen. De woningen moeten schoon, heel en veilig weer opgeleverd worden. In de onderstaande checklijst zie je hoe je dat doet.

Schoon

Heel

Veilig

Overig