Legionella

Legionellavorming vindt plaats in warm- en in koudwaterleidingen. Indien deze leidingen niet of niet voldoende gebruikt c.q. gespoeld worden dan kan onder bepaalde omstandigheden legionellavorming plaatsvinden. Wanneer je tappunten/kranen langer dan een week niet gebruikt hebt, kan er een risico op legionellabesmetting ontstaan. Je kunt hier ziek van worden.

Wil je antwoord op je vraag, klik dan jouw vraag aan.

Hoe raak ik geïnfecteerd?

Besmetting vindt plaats via de longen. De ziekte is niet van mens tot mens overdraagbaar. Het drinken van water vormt geen risico. Aangenomen wordt dat de infectie overgebracht wordt door het inademen van de bacterie in zeer kleine druppeltjes water, verspreid in de lucht (nevel).

Kan ik met een gerust hart onder de douche?

Ja dat kan. De temperatuur van de meeste verwarmingsketels is op minimaal 60 graden afgesteld. Boven de 60 graden wordt de bacterie gedood. Als u twijfelt aan het watersysteem, kunt u e douche doorspoelen met alleen heet water. Houd hierbij de douchekop in de afvoerput. Daarmee wordt uw watersysteem gereinigd.

Wat doet Kwintes aan beheersmaatregelen?

Als je huurt ben je zelf verantwoordelijk om legionellabesmetting te voorkomen. Bij beschermd wonen doet Kwintes dat. De volgende maatregelen doet Kwintes dan:

 • wekelijks spoelen van de tappunten die niet frequent gebruikt worden;
 • periodieke temperatuurmetingen op risicovolle tappunten (dit weten we door een risicoanalyse);
 • 2 keer per jaar worden er monsters genomen van risicovolle tappunten;
 • een technische controle van de waterinstallatie;
 • de temperatuur wordt gecontroleerd van de warmwaterinstallatie en tappunten;
 • jaarlijks wordt gecontroleerd of de brandslanghaspels nog verzegeld zijn.
Wat gebeurt er als bij monsteropname legionella wordt geconstateerd?

Bij beschermd wonen wordt als volgt gehandeld:

 • er wordt een speciale legionella douchekop geplaatst. Het filter in deze douchekop zorgt dat er geen legionellabacterie meer met het water meekomt.
 • het betreffende tappunt moet dagelijks door de locatie gespoeld worden. Na ongeveer 2 weken wordt opnieuw een monster afgenomen. Als de uitslag goed is, wordt de speciale douchekop weer verwijderd.

In de meeste gevallen is de legionella bij de hermonstering verdwenen. Als dit niet zo is, dan kan bovenstaande procedure nog een keer worden uitgevoerd. Bij hardnekkige gevallen kan er thermetisch (heet water door koude leiding) of met chloor gereinigd worden. Dit moet een gespecialiseerd bedrijf doen.

Wat is veteranenziekte?

De meeste mensen worden niet ziek na blootstelling met de legionella bacterie. Slechts bij een klein deel van mensen die besmet raken, ontwikkelt zich de ernstige veteranenziekte. Dit is een ernstige longontsteking. Er bestaat ook een lichtere vorm van de ziekte, “de legionella griep”. Zware rokers, ouderen en mensen die geneesmiddelen gebruiken lopen een groter risico om ziek te worden.

Wat zijn de verschijnselen van de legionella griep (de lichte vorm)?

Gedurende twee tot vijf dagen krijg je lichte griepachtige verschijnselen zoals: koorts, hoofdpijn, spierpijn en hoesten. De ziekte is in deze lichte vorm niet gevaarlijk, er is geen longontsteking. De klachten gaan meestal zonder behandeling over.

Wat zijn de verschijnselen van de "veteranenziekte" (de zware vorm)?

De tijd tussen de besmetting en het optreden van de eerste ziekte verschijnselen ligt tussen de 2 en 19 dagen. De ziekte begint met een snel opkomende hoofdpijn, spierpijn en een ziek gevoel, gevolgd met een longontsteking met koorts boven de 39 graden. De patiënt hoest en is soms kortademig. Sommigen hebben ook last van braken en diarree. De ziekte kan zeer ernstige gevolgen hebben, maar is door directe toediening van antibiotica goed te behandelen.

Wat kan ik doen om legionella besmetting te voorkomen?

Je kunt het volgende doen:

 • Spoel tappunten die je weinig of niet gebruikt, geregeld door met warm water.
 • wanneer je een tijd afwezig bent geweest, spoel dan ook de kranen eerst even door.

 

Tips legionella voorkomen

 • tappunten die weinig of niet gebruikt worden, moeten wekelijks doorgespoeld worden. Even de kraan laten lopen is voldoende.

 • wanneer je na een periode van afwezigheid terugkomt, kun je ook het beste eerst even het water laten doorspoelen.