Uitleg over wonen in zelfbeheer

Bij het zelfbeheer wordt de organisatie van het wonen door de bewoners zelf georganiseerd. De talenten van bewoners worden gebruikt en ingezet in de groep. In Amersfoort worden veel zaken door de bewoners geregeld via een app-groep.

Binnen WijCkWonen zijn er ook een aantal functies die door de bewoners zelf worden ingevuld zoals pandbeheer, technisch beheer en sociaal beheer. De pandbeheerders, technisch beheerders en gangmakers zijn bewoners binnen het woongebouw.

Samen met alle bewoners wordt gewerkt aan een goed leefklimaat. De bewoners van WijCk Wonen hebben bewust gekozen voor het wonen in een collectief. Dit is gezelliger en heeft ook het voordeel dat je ervaring kunt opdoen met zelfbeheer.