De volgende documenten over Wijck Wonen in Amersfoort zijn aanwezig:
Huurderinfo WijCk wonen 05-07-2017
BIJLAGE 4 – Aangehechte algemene huisregels van Kwintes
Kwijtschelding Gemeentelijke belastingen 2017 Amersfoort
Leveringen en Diensten WijCk wonen 04-05-2017

Iedereen wil prettig en goed wonen. Binnen Kwintes hebben we een aantal huisregels op een rijtje gezet in het Huishoudelijk reglement van Kwintes

De volgende afspraken worden in het huishoudelijk reglement geregeld:

  • Afspraken rondom het schoonhouden van het woongebouw en de algemene ruimten.
  • Afspraken over hoe er rekening wordt gehouden met omwonenden.
  • Afspraken over bezoek.
  • Afspraken over het laten uitvoeren van reparaties en inspecties door de technische dienst.
  • FinanciĆ«le verplichting die voortkomen uit de huisregels en de huurovereenkomst.
  • De zaken die niet geaccepteerd worden binnen het woongebouw.

Tips!

  • Houd je aan de huisregels die opgesteld zijn.

  • Bespreek af en toe met je mede-bewoners of het goed gaat of dat er nog andere zaken opgenomen moeten worden in het huishoudelijk reglement.