Bezoek en huisgenoten

Je bent als bewoner verantwoordelijk voor overlast die jouw bezoek of huisgenoten veroorzaken.

Tips!

  • Spreek je bezoek erop aan als ze overlast veroorzaken.

  • Als iemand zich niet gedraagt, dan kun je ook besluiten om hem/haar niet meer binnen te laten.

  • Als je bezoek pas laat vertrekt, vraag ze dan om buiten rustig te zijn.