Uitgaven

Als je gaat huren moet je in elk geval rekening houden met de volgende woonlasten (uitgaven).

 • Huur.
 • Servicekosten (overeengekomen in de huurovereenkomst).
 • Gas, water en licht (energiekosten).
 • Eventuele kosten voor Wifi, telefoon en/of tv aansluiting.
 • Inboedelverzekering / WA verzekering.
 • Gemeentelijke belastingen, waarvoor je in een aantal gevallen kwijtschelding kunt krijgen.
 • Inrichtingskosten.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen en waterschapslasten

Als je een eigen woning huurt, moet je gemeentelijke belastingen en waterschapslasten betalen. Als je de gemeentelijke en/of waterschapsbelasting niet kunt betalen, kun je jouw gemeente vragen om kwijtschelding. De gemeente en het waterschap bepalen of je daadwerkelijk voor kwijtschelding in aanmerking komt. Hiervoor kijken zij naar jouw vermogen en inkomen en de uitgaven die je moet doen. Het is belangrijk dat je een eventueel verzoek om kwijtschelding of een betalingsregeling zo snel mogelijk doet. Tot die tijd ben je verplicht om je rekeningen gewoon volledig te betalen.
Deze websites kunnen je helpen om te kijken of je voor kwijtschelding in aanmerking komt: www.berekenuwrecht.nl en  www.regelhulp.nl.

 

Tips!

 • Spaar voor je verhuizing al voor de inrichting en de eerste maand huur.

 • Maak de kosten en je inkomsten inzichtelijk via een budgetplaatje.

 • Informeer naar tips rondom het huren bij iemand die al huurt.

 • Informeer goed bij nieuwe uitgaven, of je er ook gemakkelijk van af komt. Wees selectief bij het aangaan van abonnementen.