Huren bij Kwintes:
Veelgestelde vragen

Huur je bij Kwintes en heb je een vraag? Dan kun je hier kijken of dit een vraag is, die we al beantwoord hebben.
Ook kunnen de verschillende checklijsten je helpen.

Hoe kan ik de afdeling verhuuradministratie bereiken?

Je kunt mailen naar verhuuradministratie@kwintes.nl of bellen naar 030-6967760 (Servicedesk Wonen).

Wanneer kom ik aanmerking voor begeleid wonen bij Kwintes?

Kwintes is een zorgorganisatie en biedt huisvesting aan mensen met een begeleidingsvraag. De begeleiding kan vanuit een indicatie of subsidie vergoed worden via de gemeente, vraag hiernaar bij de intake. Bij aanvang wonen ga je een begeleidingsovereenkomst aan, waarbij de ingangsdatum gelijk is aan de huurovereenkomst.

Kan ik ergens op de website het woningaanbod van Kwintes terug vinden?

Het woningaanbod is bij de intake per regio bekend.

Kan ik op een wachtlijst geplaatst worden om in aanmerking te komen voor begeleid wonen van Kwintes?

Ja, dit kan. Voor vragen hierover kun je terecht  bij de intake van de betreffende regio.

Welke benodigde documenten moet ik aanleveren voor de start van huren bij Kwintes ?

In de Checklist woningaanbieding kun je de gegevens vinden die minimaal aangeleverd moeten bij het intakegesprek met de intake. Zie ook Woning accepteren.
Deze documenten worden door de woonconsulent beoordeeld om te bekijken of je in aanmerking komt voor de plek begeleid wonen. De woonconsulent zal hierna contact met jou en eventueel jouw begeleider opnemen voor het ondertekenen van de huurovereenkomst en de oplevering van de woning.

Wat is passend toewijzen en waarom?

Per 1 januari 2016 moeten woningcorporaties passend toewijzen. Dit betekent dat zij inkomens moeten toetsen, voordat verhuurd mag worden. Dat heet een passendheidstoets. Het is belangrijk dat iemands inkomen past bij de huurprijs.
Als Kwintes woningen verhuurt, moet zij deze passendheidstoets ook doen. Zie Checklijst woningaanbieding welke gegevens hiervoor nodig zijn.

Hoeveel borg moet ik betalen?

Iedere huurder bij Kwintes betaalt € 350, – borg voor de eerste huurdatum. Kun je dit niet in een keer betalen, dan is een minimale inleg van € 25, – per maand in overleg met de woonconsulent ook mogelijk.

Wanneer krijg ik de sleutel van mijn woning?

De sleutel krijg je:
– als je huurovereenkomst ondertekend is;
– de eerste huurfactuur (huur en borg) betaald is;
– en de woning met jou is doorgelopen.

Kom ik in aanmerking voor huurtoeslag?

Wil je weten of je recht hebt op huurtoeslag? Ga dan naar Huurtoeslag voor meer informatie en maak een proefberekening op de website van de Belastingdienst.
Wanneer je begeleid woont in een onzelfstandige wooneenheid bij Kwintes, dan is de kans groot dat je hiervoor toch huurtoeslag kunt aanvragen. Informeer dit bij de woonconsulent.

Wanneer je recht hebt op huurtoeslag, dan is het van belang dat je op de 1e van de maand ingeschreven staat op je nieuwe adres in de gemeentelijke basisadministratie. De Belastingdienst kent huurtoeslag toe per de 1e van de maand. Wanneer je huurt vanaf de 15e van de maand, dan heb je recht op huurtoeslag vanaf de 1e van de daaropvolgende maand.

 

Hoe vraag ik huurtoeslag aan?

Als je een toeslag wilt krijgen, moet je deze zelf aanvragen bij Belastingdienst/Toeslagen (www.toeslagen.nl).  Zie Huurtoeslag voor meer informatie. Je bent zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van de huurtoeslag. Lukt dit niet? Vraag dan hulp van een begeleider.

Wat als ik de huur niet kan betalen? Hoe kan ik een betalingsregeling aanvragen?

Kun je niet voor de eerste van de maand volledig jouw huur betalen, neem dan  contact op met de woonconsulent via verhuuradministratie@kwintes.nl. In overleg kan er gekeken worden naar jouw persoonlijke situatie om een passende oplossing te vinden. Je bent er zelf verantwoordelijk voor om dit verzoek in te dienen.

Welk onderhoud moet ik als huurder zelf uitvoeren?

In het Onderhouds-ABC, wat als bijlage bij de huurovereenkomst zit,  is zichtbaar welke zaken de huurder zelf moet uitvoeren en welke zaken voor de verhuurder zijn.

Is het voor de verhuurder, dan kun je contact opnemen met Kwintes. Als je bij Kwintes huurt is dat de verhuurder. Bij Kwintes lopen technische meldingen via de begeleider. Deze begeleider zorgt ervoor dat de meldingen door gegeven worden.

Alleen voor meldingen die zeer dringend zijn neem je telefonisch contact op met:
Centraal bureau (binnen kantoortijden) : 030-69 56 173.
Buiten kantoortijden is er een bereikbaarheidsdienst, via 030-69 92 472.

Wil je weten hoe je zelf een technisch probleem kunt verhelpen? Dan kun je hier kijken.

 

Ik wil wat veranderen in de woning, mag dat?

Voor de inrichting ben je zelf verantwoordelijk. Als je wat wilt veranderen aan het gehuurde heb je toestemming nodig van de verhuurder. Dit kun je schriftelijk aanvragen bij de afdeling Wonen van Kwintes.

Kan mijn huurovereenkomst eerder eindigen dan volgens de opzegtermijn?

Nee, je bent gehouden houden aan de opzegtermijn van 1 maand, zoals vermeld is in de huurovereenkomst. In uitzonderlijke situaties is het mogelijk vroegtijdig de huur te beëindigen. Dit kan alleen als er een nieuwe huurder is gevonden voor jouw woonruimte, die daadwerkelijk de huurovereenkomst heeft ondertekend. De datum dat de nieuwe bewoner er gaat wonen is dan de einddatum huur voor jou.

Wanneer kan ik mijn eindafrekening en of teruggave borg verwachten?

Na het ondertekenen van de brief ”Bevestiging Huuropzegging”, die je van de afdeling Verhuur krijgt, kan de borg geretourneerd worden. Er wordt een eindafrekening gemaakt waarbij de borg wordt verrekend met eventuele openstaande huur of opleverkosten. Het resterende bedrag kun je met 30 dagen op het door jouw opgegeven rekeningnummer verwachten. Mocht je bij moeten betalen dan staat dit aangegeven op de eindafrekening.

Wat is een omklapwoning?

Bij een omklapwoning huurt Kwintes de woonruimte van een woningcorporatie en verhuurt deze aan jou. Gaat het zelfstandig wonen goed, dan wordt de huurovereenkomst omgezet op je eigen naam en huur je voortaan rechtstreeks bij de woningcorporatie.
Heb je toch weer begeleiding nodig? Dan wordt naar een maatwerkoplossing gekeken. Soms neemt Kwintes de huur dan weer tijdelijk over. Dit gaat altijd in overleg met de bewoner, de huidige verhuurder, gemeente en Kwintes. Kwintes wil dat je zo min mogelijk hoeft te verhuizen.