Financiële huurderscriteria

De financiën kunnen veel stress veroorzaken. Bij een opgelopen huurachterstand loop je in het ergste geval het risico dat je je woning uit moet. Belangrijk is natuurlijk om dit te voorkomen. Daarom is het goed om te weten hoe je financiële plaatje eruit ziet. Onder Financiën vind je hoe je dat moet maken. Als je er niet goed uitkomt, kan een budgetbeheerder of budgetcoach je helpen. Kijk hiervoor op www.regelhulp.nl.

Ontvang je begeleiding van Kwintes, dan kun je evt. budgetbeheer of een budgetcoach via Kwintes krijgen. Soms stelt Kwintes budgetbeheer als eis voor het aangaan van een huurovereenkomst. De budgetbeheerder helpt je bij het in kaart brengen van je inkomsten en uitgaven en zorgt ervoor dat de rekeningen op tijd betaald worden. Een budgetbeheerder ondersteunt je ook bij het traject voor schuldhulpbemiddeling en sanering. Meer weten over budgetbeheer via Kwintes? Stuur een mailtje naar budgetbeheer@kwintes.nl.

Financiële huurderscriteria:

  1. De huur is vóór de 1e van de maand betaald en er ontstaat geen huurachterstand.
  2. Ik houd me aan de gemaakte afspraken over betalingen.
  3. Ik ben verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid (W.A.) en heb een inboedelverzekering.